Palvelut

 • Pk-yritysten, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden sekä säätiöiden ja yhdistysten tilintarkastukset
 • Erityistilintarkastukset
 • Yritysmuodon muutokset ja yritysten perustamisasiat
 • Taloushallinnon ja laskentatoimien neuvonta ja koulutus

Tilintarkastajatehtävien lisäksi erilaisia todistuksia ja lausuntoja

 • Todistus osakepääoman maksusta
 • Lausunto apporttiomaisuudesta
 • Lausunto sulautumis- ja jakautumissuunnitelmasta
 • Lausunto erityisestä tarkastuksesta
 • Selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta
 • Lausunto selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta
 • Todistus tavaraliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista
 • Muut lausunnot lakien / viranomaismääritysten nojalla